جشنواره میلیونی گروه تجاری رفائی

گروه تجاری رفائی در نظر دارد جشنواره اینستاگرامی برگزار نماید و به نفرات برتر جوایزی میلیونی اهدا نماید

برای اطلاع از شرایط جشنواره رو تصویر زیر کلیک کنید